دوره ی محاسبات دستی سازه های بتنی

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

در این دوره ابتدا جلسات مربوط به کنترل های طول مهاری شامل Ld,Ldh,Ldc,Ldt ارائه میگردد سپس محاسبات دستی برش چشمه اتصال و بعد ضوابط آرماتور گذاری تیر و ستون در قاب های خمشی ویژه و متوسط و دیوار و درادامه ی کار یک پروژه رو به صورت دستی از محاسبه ی تخمینی ابعاد تیر و ستون گرفته تا بارگذاری و تحلیل قاب به روش پرتال و محاسبات خمشی و برشی و پیچشی تیر و ستون و طراحی کامل ارایه میکنیم
با همکاری مهندس رضا طهماسب

افزودن به سبد خرید
  • نظرات
سبد خرید