محتویات این صفحه مختص کاربرانی است که نسبت به تهیه دوره محاسبات دستی سازه های بتنی اقدام نمودند و شایسته ی ذکر است که کلیه جلسات موجود در این صفحه قفل گذاری شده است وتنها قابل مشاهده برای کاربرانی است که خرید خود را نهایی کردند و فقط روی یک سیستم فعال میشود،در صورت تقاضای پسوورد دوم به هر دلیلی،کاربر ملزم به پرداخت هزینه ی مازاد خواهد بود 
سبد خرید