محتویات این صفحه مختص کاربرانی است که نسبت به تهیه پکیج طراحی سازه بتنی اقدام نمودند و شایسته ی ذکر است که کلیه جلسات موجود در این صفحه قابل دانلود بوده و قفل گذاری شده است وقابل مشاهده برای کاربرانی است که خرید خود را نهایی کردند 
سبد خرید